کلاس اولی ها حروف و نشانه ها را یاد می گیرند و باسواد می شوند.

گزارش تصویری