امکانات

 امکانات :

برخوردار از فضايي به متراژ 2300مترمربع با نقشه تیپ سازمان نوسازی مدارس و برخوردار از تاییدیه استحکام بنا

سایت مجهز و پیشرفته مونته سوری پيش دبستان 

  كتابخانه به مساحت 50 متر مربع و بيش از 4500 جلد كتاب 

   آزمايشگاه مجهز هر كدام به مساحت 40 متر مربع 

  نمازخانه به مساحت 140 متر مربع 

  ناهار خوري مجهز 

 كارگاه رياضي مجهز به مساحت 50 متر مربع 
  سایت هوشمند مجزا و کلاس های هوشمند 

  سایت کامپیوتر