بازدید از کارخانه ی ویتانا

پسران گل آل طه از کارخانه ویتانا بازدید کردند.

بیسکوییت مادر قدیمی ترین بیسکوییت تولید شده در ایران است که از سال 1337 توسط شرکت ویتانا تولید می شود. بر روی بسته های این بیسکوییت تصویر یک مادر به همراه نوزاد خود دیده می شود. شعار این بیسکوییت برای سال ها این بود :

 " مهر مادر ، شیر مادر ، بیسکوییت مادر "

از این رو در جهت آشنایی دانش آموزان با سیستم تولید این بیسکوییت محبوب پسر های عزیز آل طه را به بازدید از این کارخانه بردیم و از نزدیک مراحل ساخت بیسکوییت را تماشا کردند. در آخر از آن ها با بیسکوییت های خوشمزه پذیرایی شد.

گزارش تصویری