مسابقات شطرنج منطقه

پسران ورزشکار آل طه به مسابقات شطرنج منطقه راه یافتند

پسران ورزشکار آل طه فرزاد صالحی، بردیا حمزه ای و پادرا قزوینیان به مسابقات شطرنج منطقه راه یافتند.

گزارش تصویری