اردوی شهرک سینمایی

روز یکشنبه 5 اسفند دانش آموزان پایه های چهارم تا نهم به شهرک سینمایی رفتند.

روز یکشنبه 5 اسفند دانش آموزان پایه های چهارم تا نهم به شهرک سینمایی رفتند. لیدر برای بچه ها توضیحات لازم را داد و از بچه ها پذیرایی شد. از لوکیشن های تهران قدیم، فیلم شهرزاد، میدان ژاله قدیم و... بازدید کردند. ماشین های قدیمی سوار شدند و اسب سواری کردند و نهار میل کردند.

گزارش تصویری