جشن سال نو

در جشن سال نو دانش آموزان درآل طه به پیک نیک رفتند و کلی خوش گذراندند. 

در جشن سال نو دانش آموزان درآل طه به پیک نیک رفتند و کلی خوش گذراندند. smileyبرای سفره های هفت سین خود تخم مرغ های سفالی رنگ کردند.

گزارش تصویری