اردوی شهربازی ژوپیتر

نوآموزان پیش دبستان و کلاس اولی به اردوی شهربازی ژوپیتر رفتند

نوآموزان پیش دبستان و کلاس اولی به اردوی شهربازی ژوپیتر رفتند.

گزارش تصویری