صبحانه ی سلامت

با توجه به این که 18 فروردین ماه روز جهانی سلامتی نام گذاری شده است، به همین مناسبت برنامه هایی در مدرسه برگزار شد که به شرح زیر می باشد.

 

با توجه به این که 18 فروردین ماه روز جهانی سلامتی نام گذاری شده است، به همین مناسبت برنامه هایی در مدرسه برگزار شد که به شرح زیر می باشد.

برگزاری صبحانه سالم در مدرسه

صحبت های مربی بهداشت در مورد سلامتی و اهمیت سلامتی و شعار روز جهانی سال 98

مسابقه سیبب خوری در بین دانش آموزان

گزارش تصویری