به مناسبت میلاد امام زمان (عج) بچه ها به اردوی زمین چمن رفتند و فوتبال بازی کردند و کلی خوش گذشت

اردوی ورزشی زمین چمن

به مناسبت میلاد امام زمان (عج) بچه ها به اردوی زمین چمن رفتند و فوتبال بازی کردند و کلی خوش گذشت.

گزارش تصویری