ریاضیات کانگورو

در روز جهانی ریاضی کانگورو پنج شنبه 29 فروردین مسابقه ریاضی کانگورو در مجتمع پسرانه آل طه برگزار شد.

در روز جهانی ریاضی کانگورو پنج شنبه 29 فروردین مسابقه ریاضی کانگورو در مجتمع پسرانه آل طه برگزار شد. لازم به ذکر است مجتمع آل طه به عنوان حوزه برگزاری این آزمون در شهر تهران با موسسه فاطمی همکاری می نماید.

گزارش تصویری