جشن پایان سال پیش دبستان

جلسه ارائه کار مونته سوری و جشن پایانی پیش دبستان  با حضور اولیای پیش دبستان  برگزار شد.

در این یک سالی گذشت دست به دست هم داده بودیم تا برای پیشرفت توسعه ی جهان فرزندمان تمام تلاشمان را بکنیم. اکنون دور هم جمع می شویم تا توانمندی فرزندمان فرزندمان را جشن بگیریم

جلسه ارایه کار مونته سوری و جشن پایان دوره نو آموزان در دو گروه مجزا با شرکت اولیای محترم برگزار شد در این جشن نو آموزان نمونه ای از فعالیت های عملی خود در کارگاه مونته سوری را ارایه کردند و سپس لوح یادبود و هدیه از طرف مدرسه به ایشان اهدا گشت

در زیر برخی از تصاویر این جشن را ببینید

گزارش تصویری