جشن الفبا

جشن الفبای پایه اول به همراه اولیاء شان در روز 14 اردیبهشت برگزار شد 

 

معلم مهربان با صدای دلنشین خواند " آب "

و من در طنین صدایش آموختم پاکی ، زلالی ، مهربانی ، دوستی و همراهی ....

و گفت بابا من قد کشیدم تا نعمت وجود پدر را بشناسم و هر لحظه برای داشتنش خدا را شکر کنم.

و لحظه به لحظه با خنده ها و مهربانی های معلم عزیزم بزرگ شدم ..

و توانستم لذت نوشتن نام خودم را تجربه کنم .. 

و اکنون در پایان کلاس اول جشن الفبا پر بود از آنچه که از باغ کلاس درسمان چیده بود

دانش آموزان پایه اول اولین سال تحصیلشان را با موفقیت و شادابی به پایان رسانده اند، حال وقت جشن و سرور است. شادمانی برای آن که آن ها  هم باسواد شده اند و می توانند کتاب بخوانند.

گزارش تصویری