اردوی سورتمه

دانش آموزان پایه پنجم و ششم به اردوی سورتمه رفتند

دانش آموزان پایه پنجم و ششم به اردوی سورتمه رفتند.

گزارش تصویری