ایستگاه صلواتی

شهادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) تسلیت باد

به مناسبت شهادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) ایستگاه صلواتی در مدرسه برگزار شد.

گزارش تصویری