شورای دانش آموزی

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدرسه

در روز چهارشنبه 98/8/1 انتخابات شورای دانش آموزی در مدرسه برگزار شد.

از دانش آموزان پایه سوم و چهارم و پنجم که تمایل داشتند در شورای دانش آموزی با مدرسه همکاری کنند، کاندیدا هایی انتخاب شد. کاندیدا ها طی مهلت سه روزه ای که داشتند در مدرسه تبلیغات کردند.

در روز چهارشنبه هشتم آبان ماه رای گیری در مدرسه صورت گرفت و بچه ها به هر کدام از کاندیدا هایی که دوست داشتند، رای دادند.

در پایان رای گیری با شمارش آرا اسامی کاندیداهایی که بیشترین رای را آورده بودند، اعلام شد.

اسامی منتخبین به شرح زیر می باشد :

ایلیا اسلامی

فرهام فیض بخش

امیرکیان مقرور 

سامیار اصل جعفری

پارسا صبایی

آرین مطلبی

رادین ابولقاسمی

گزارش تصویری