روز دانش آموز

13 آبان روز دانش آموز مبارک باد

به مناسبت روز دانش آموز برنامه های متنوعی در مدرسه برگزار شد که برنامه ها به شرح زیر می باشد:

1. سخنرانی مدیریت برای دانش آموزان

2. اجرای برنامه توسط دانش آموزان 

3. اهدای یادبود به دانش آموزان توسط مدیریت مدرسه

4. پذیرایی

گزارش تصویری را در زیر ببینید :

گزارش تصویری