بازدید از موزه پردیسان

بازدید از موزه پردیسان 

 موزه حیاط وحش پردیسان یکی بهترین موزه های جانور شناسی شهر تهران است  یکی از راه های آشنایی دانش آموزان با جانورا ن بازدید عملی از ایشان است  از اینرو دانش آموزان پیش دبستان و کلاس اول به موزه حیاط وحش پردیسان رفتند 

گزارش تصویری