فعالیت های هفته کتاب

هفته کتاب و کتابخوانی را گرامی می داریم  

برنامه های زیر در هفته کتاب برگزار شد :

 1- مسابقه کتابخوانی والدین 

2-کارگاه قصه گویی باهمکاری کتابخانه مولانا 

3- جشنواره اسباب بازی های فکری 

4- نمایشگاه و فروشگاه کتاب و اسباب بازی های فکری 

گزارش تصویری