مراسم اربعین

اربعین حسینی تسلیت باد. دوشنبه 7 آبان به مناسبت اربعین در مدرسه عزاداری صورت گرفت  

اربعین حسینی تسلیت باد. دوشنبه 7 آبان به مناسبت اربعین در مدرسه عزاداری صورت گرفت  

گزارش تصویری