کتابخانه مولانا

 هفته کتاب  

به مناسبت هفته کتاب بچه ها به کتابخانه مولانا رفتند.

گزارش تصویری