کلاس اولی ها و آموزش نشانه ها

کلاس اولی ها در فصل پاییز به سرعت در حال یادگیری نشانه ها و باسواد شدن هستند. گوشه هایی از فعالیت های ایشان را در زیر ببینید.

جشن آب و نشانه آ

بادبادک بازی و نشانه ی ب تدریس نشانه ی اَ و جشن انار

تدریس نشانه ی س و مسابقه ماست خوری

تدریس نشانه ی او و قطاربازی

تدریس نشانه ی ت و تاب بازی

ندریس نشانه ی ر و بازی توپ و راکت

 

گزارش تصویری