پیش دبستانی ها در کارگاه مونته سوری

پیش دبستانی ها در کارگاه مونته سوری به یادگیری مهارت های پنجگانه زیر مشغول هستند.

 

پیش دبستانی ها در کارگاه مونته سوری به یادگیری مهارت های پنجگانه زیر مشغول هستند.

مهارت های زندگی - حواس - فرهنگ - ریاضی - زبان آموزی

عکس هایی از فعالیت ایشان را در زیر ببینید.

گزارش تصویری