اردوی موزه حیات وحش پردیسان

دوشنبه 12 آذر ماه نوآموزان پیش دبستان و دانش آموزان اول ابتدایی به موزه حیات وحش رفتند.

دوشنبه 12 آذر ماه نوآموزان پیش دبستان و دانش آموزان اول ابتدایی به موزه حیات وحش رفتند تا با حیوانات، پوشش بدن و غذای آن ها آشنا شوند.

گزارش تصویری