املای خمیری

املای خمیری برای تقویت حافظه ی دیداری دانش آموزان

 دانش آموزان تمرینی خلاق را با هدف تقویت حافظه ی بصری برای زنگ املا انجام دادند.

گزارش تصویری