اردوی پدر و پسر

شنبه 15 دی ماه 97 پسران گل پیش دبستان و اول دبستان به همراه پدران محترمشان به اردو رفتند.

پسرهای گل پیش دبستان و اول دبستان همراه با پدران خود به سالن ورزشی رفتند و نرمش کردند و مسابقه فوتبال دادند و در آخر صبحانه میل کردند.

گزارش تصویری