جشن ضرب

جشن ضرب در کلاس پایه سوم ابتدایی با هدف یادگیری بهتر دانش آموزان از نحوه ضرب اعداد برگزار شد.

جشن ضرب در کلاس پایه سوم ابتدایی با هدف یادگیری بهتر دانش آموزان از نحوه ضرب اعداد برگزار شد.

مفهوم جدول ضرب یکی از مهم ترین مفاهیم درسی پایه سوم ابتدایی است.درک عمقی این مفهوم به دانش آموزان کمک می کند تا مسائل پیچیده ریاضی را حل کرده و از دریافت پاسخ ها لذت برند.

گزارش تصویری