کادر مدرسه آل طه
دکتر سید محمود سیاهپوش موسس
خانم ربابه جلالی موسس
خانم زینب سیاه پوش مدیر
خانم اردستانی معاون آموزشی
آقای محمدیان معاون اجرایی 
خانم میرزایی مسئول روابط عمومی
خانم فرحزادی معلم پیش دبستان
خانم قدرت آبادی معلم پیش دبستان
خانم پورآذر معلم پایه اول
خانم ملاجان معلم پایه دوم
خانم کهریزی معلم پایه سوم
خانم بهرنگ معلم پایه چهارم
خانم کرمی معلم پایه پنجم
خانم کریمی سوپروایزر زبان
خانم نوازش مربی بهداشت
خانم رحمتی معلم کامپیوتر
خانم شاه ابراهیم معلم هنر
خانم لاهوتی معلم رباتیک
خانم قدرت آبادی مسئول کارگاه ها