به نام خداوند جان و خرد

 مجتمع آموزشی آل طه

( دبستان پسرانه- متوسطه 1 پسرانه - دبستان دخترانه گلستان آل طه)

ثبت نام سال جدید در مدرسه آل طه  آغاز شد

با احترام ؛ مجتمع غیردولتی آل طه در نظر دارند از بین نوآموزان و دانش‌آموزان مستعد و سرآمد ورود به پیش دبستانی و پایه‌ی اوّل  تعداد محدودی را که واجد شرایط هستند از طریق برگزاری آزمون عملکردی جهت سال تحصیلی جدید برای تحصیل در این مدارس انتخاب نمایند.

 از اینکه مدرسه ما را به عنوان یکی از گزینه ها برای ادامه تحصیل فرزندتان انتخاب کرده اید سپاسگزاریم